Ortoos

Individuaalsed ortoosid

Individuaalseid ortoose kasutatakse erinevate meditsiiniliste terviseprobleemide lahendamiseks ja ennetamiseks, mis tulenevad jäsemetega seotud probleemidest. Käte ja jalgade põhiprobleemideks, mida on võimalik ortooside toel lahendada on: lihastoonuse tõus või langus, spastilisus, deformatsioonid, liikumisamplituudi piirangud, ebastabiilsus, põlvede ülesirutus või valu.

Tulenevalt probleemist valmistatakse konkreetse probleemi lahendamiseks inimese anatoomiat ja erisusi järgiv ortoos, kas toetamiseks, toestamiseks, fikseerimiseks või liikuvuse piiramiseks.

Ortoos peab parandama kõndi või asendit, ennetama erivajaduse ja deformatsioonide teket/süvenemist, tõstma inimese tegevusvõimet, et tagada maksimaalne iseseisvus igapäevastes tegevustes.

Individuaalse ortoosi valmistamise protsess

  1. Kliendi abivahendivajaduse hindamine, sobiliku ortoositüübi leidmine
  2. Kipsjäljendi võtmine vajadusel
  3. Ortoosi valmistamine
  4. Ortoosi sobitamine
  5. Ortoosi lõplik viimistlus
  6. Ortoosi  üleandmine ja kasutusõpetus